Om Råkvåg

Velkommen til idylliske Råkvåg.
-et av de 20 vakreste stedene i landet.

 
Råkvåg er et lite intimt fiskevær innerst i Stjørnfjorden i Rissa Kommune. 
Den unike gamle bryggerekka skal være den største samlinga sildebrygger utenom byene. 
Flere av bryggene ble bygd på slutten av 1800 tallet.
Funn har vist at det var bosetning i Råkvåg i vikingetida.
Var kirkens eiendom på 1300 tallet.
Ble kjøpt fri fra Austrått i 1773.
 
Norsk turistråd (NOTRA) har kåret Råkvåg til et av de 20 best bevarte og vakreste 
tettsteder i Norge, der historie, kultur, byggeskikk, tradisjoner og reiseliv er tett vevet sammen.
 
Sommeren i Råkvåg byr på flotte opplevelser. I bryggene er sildegarn og tønner byttet 
ut med kafe, resturanter, museum, kunst og kulturutstillinger. På vågen er det snart 
like tett med fritidsbåter som tidligere var fiskebåter.


Linker lokalt i Råkvåg
Info om Råkvåg
Bryggekafeen
Landnota bar & spiseri
Bryggeutstillinga
Råkvåg Gjestgiveri & Marina
Stjørnværingsbua Brukt og Antikk
Raak
Råkvåg anno 1930

Levert av  
mangadexmangadex