Årsmøte 2018

Valgkomiteen ved Paal Haug Jenssen og Øystein Mehli har følgende forslag til årsmøtet i Råkvåg Båtforening 2018. Samtlige er forespurt.


Jan Roar Alstad, Formann, på Gjenvalg
Sigurd Hegstad, Nestformann, ikke på valg
Dagfinn Jensen, Styremedlem, ikke på valg
Jon Helge Sundet, Styremedlem,Gjenvalg 2 år
Anne Karin Storsvee, Styremedlem, Gjenvalg 2 år 
Reidar Svendsen varamedlem, Ny 2 år 

Per Arne Frengen ,Revisor for ett år.

Med hilsen for valgkomiteen
Paal Haug Jensen


Innkalling årsmøte 2018.pdf
Årsberetning 2017.pdf
Forslag justering.pdf
Årets resultat pr. 31.12.2017.pdf
Budsjett pr. 31.12.2017.pdf
Balanse pr. 31.12.2017.pdf
Råbalanse pr. 31.12.2017.pdf
Referat Årsmote Råkvåg båtforening 2018.docx
Levert av  
mangadexmangadex