Råkvåg Båtforening
Årsmøte 2020

Det ordinære årsmøte som var planlagt 29 mars ble utsatt grunnet covid 19 og pandemi.
Det er nå mulig å avholde årsmøte dersom smittevernregler overholdes.
Vi må ha oversikt på hvor mange som kommer. Derfor må vi be om at den som skal delta på årsmøte gir beskjed på mail til j.alstad@online.no
Årsmøte avholdes på Marthabrygga – Skarven pub Lørdag 13.06.20 kl.12.00.

Saksliste:
1. Åpning av årsmøte
2. Valg av møteleder, referent og 2 møtedeltakere til å signere protokollen
3. Godkjenning av innkallingen
4. Gjennomgang av årsberetningen
5. Godkjenning av regnskap
6. Forslag til budsjett for inneværende år
7. Styrets forslag:
Hvordan bygge sunn og reel egenkapital i Råkvåg Båtforening for fremtidige investeringer i forhold til bryggeanlegget
8. Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 6 juni

Råkvåg Båtforening
Jan Roar Alstad
Leder
Råkvåg Båtforening^J ekstraordinnært årsmøte 2020.docx
Referat ekstraordinært årsm 2020.pdf
Referat Generalforsamling 2020 s1.pdf
Referat generalforsamling 2020 s2.pdf

Årsberetning for Råkvåg Båtforening 2019.pdf
Budsjett Råkvåg Båtforening 2020.xlsx
Balanse 2019.pdf
Årets resultat 2019.pdf
DUGNAD.pdf
Råbalanse 2019.pdf
SAK - HVORDAN BYGGE SUNN OG REEL EGENKAPITAL I RÅKVÅG BÅTFORENING FOR FREMTIDIGE INVESTERINGER I FORHOLD TIL BRYGGEANLEGGET.pdf
Vedlegg A - Status innskudd og nedskrivning av disse - Råkvåg Båtforening.pdf
Vedlegg B - Kostnadsoverslag bryggeanlegg Råkvåg Båtforening.pdf
Valgkomiteen.pdf

Innkommet forslag til Årsmøtet:

Fra: Rolf Worpvik <rolf.worpvik@gmail.com>
Sendt: onsdag 3. juni 2020 19:38
Til: j.alstad@online.no
Emne: Til Årsmøtet 13.06.2020

 

1-Priser gjestehavn .

Årsmøtet ble det fattet vedtak på å overta driften av gjestebrygga etter at Mindor avsto fra videre drift. Det ble også etablert nytt betalingssystem- Go Marina. 

Prisene ble øket dramatisk fra foregående år.

Båter inntil           40 fot kr 120.- inkl strøm

Båter over            40 fot kr 150.-  «.      «

Nye satser. Inntil 35 fot kr 230.   «.      «

                        36 45 fot kr 290.   «.      «

                        46 60.fot kr 390.   «.      «

Dette kom det reaksjoner på og ryktene gikk. Vi ble boikottet av Børsa Båtklubb og Trondheim Båtforening i 2019. Dette synes jeg er dypt tragisk og foreslår følgende endringer. Prisene harmonerer mer med gjestehavner i vårt nærområde. 

Båter inntil 35 fot kr 200

              36 45.fot kr 250

              46 60 fot kr 300

Det savnes prisliste på gjestebrygga. Du går ikke inn på nettsiden på Rema for å sjekke priser heller. 

 

2 Medlemmenes båtplasser.

Har registrert over lang tid at medlem med en båtplass har to båter liggende.

Hvorfor er det slik og hvorfor ryddes det ikke opp ?

 

3 Båtplasser disponeres og framleis av Råkvåg Båtforening. Det betyr at et medlem ikke kan leie ut selv. Er det slik at dette stemmer i dag ?

Håper på et godt årsmøte. 

 

Mvh.

Rolf Worpvik.  Levert av  
mangadexmangadex